Dzisiaj jest: 29 Grudzień 2014    |   

Aktualności

Proponowane kursy

operator_koparko_ladowarki

kasjer walutowo złotowy

agent celny

profesjonalna sekretarka

kasy fiskalne

obsługa komputera

księgowość od A do Z

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 1 gość 

Odwiedziny:

Odsłon : 280210

www.epodlasie.com.pl

operator-koparko-ładowarki

koparka Podlaskie Centrum Kształcenia prowadzi nabór na szkolenia operatorów w zakresie uzyskania uprawnień do obsługi koparkoładowarek, koparek i ładowarek jednonaczyniowych (klasa III)

Celem  jest przygotowanie uczestników do uzyskania kwalifikacji w zawodzie operatora maszyn oraz urządzeń roboczych, budowlanych i drogowych w zakresie III klasy uprawnień.

Cykl szkolenia nadzorowany jest przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego z Warszawy

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. z 2001 r. nr 118, poz. 1263).

Warunki przyjęcia na kurs:

- przynajmniej podstawowe wykształcenie,
- ukończony 18 rok życia,
- brak przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w kursie

Program zajęć obejmuje następujące zagadnienia:
- użytkowanie eksploatacyjne,
- dokumentacja techniczna,
- Bezpieczeństwo i higiena pracy
- podstawy elektrotechniki,
- silniki spalinowe,
- elementy hydrauliki,
- budowa koparek - ładowarek /koparek jednonaczyniowych/ładowarek jednonaczyniowych
- technologia robót,
- zajęcia praktyczne;

Kursy składają się z części teoretycznej 116h i praktycznej 60h, ogółem ( 176 h) i kończą się egzaminem przed komisją IMBiGS.

Po ukończeniu i zdaniu egzaminu państwowego słuchacze uzyskują uprawnienia państwowe wpisane w książeczkę operatora.
Wydawane uprawnienia w formie książki operatora danego typu maszyn są ważne bezterminowo.

Koszt 1 szkolenia – 1600 zł

Druga specjalność na tym samym kursie - 1500 zł


Wymagane dokumenty:
1. Wypełniona karta słuchacza.( do pobrania na naszej stronie)
2. Kserokopia Świadectwa ukończenia szkoły (co najmniej podstawowej).
3. Potwierdzenie na wniosku przez lekarza o braku  przeciwwskazań w wykonywaniu zawodu operatora danej specjalności, bądź zaświadczenie od lekarza

4. Opłata wpisowego w wysokości 100 zł (wliczona w cenę kursu); przed rozpoczęciem kursu


Warunkiem uzyskania uprawnień jest:
1. Ukończenie kursu.
2. Złożenie z wynikiem pozytywnym egzaminu przed Państwową Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Dyrektora Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego.

 

Całkowitą opłatę za kurs należy uiścić w przeciągu 7 dni od chwili rozpoczęcia kursu; gotówką bądź przelewem na konto:

Podlasko-Mazurski BS w Zabłudowie

41 8099 0004 0013 0853 3000 0010

 
Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu

Kurs adresowany jest do osób, które chcą uzupełnić wiedzę teoretyczną i pragną zostać w przyszłości trenerami tj. szkolić bądź nauczać w formach pozaszkolnych.
Przeznaczony jest m.in. dla:
- wykładowców prowadzących wykłady na różnego rodzaju kursach,
- instruktorów praktycznej nauki zawodu w zakładach pracy,
- osób, które zaczęły prowadzenie szkoleń, nie posiadających uprawnień.

Czas trwania - 80 godz.
Zajęcia są prowadzone w formie wykładów i ćwiczeń.

Tematyka kursu jest rozłożona w następujący sposób:
- 70 godzin - zajęcia z psychologii, pedagogiki i metodyki;
- 10 godzin - praktyka metodyczna


Kurs kończy się egzaminem wewnętrznym oraz wydaniem zaświadczenia ukończenia kursu wg. wzoru MEN.

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 5