Dzisiaj jest: 9 Luty 2016    |   

Aktualności

Proponowane kursy

operator_koparko_ladowarki

kasjer walutowo złotowy

agent celny

profesjonalna sekretarka

kasy fiskalne

obsługa komputera

księgowość od A do Z

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 1 gość 

Odwiedziny:

Odsłon : 351768

www.epodlasie.com.pl

operator-koparko-ładowarki

koparka Podlaskie Centrum Kształcenia prowadzi nabór na szkolenia operatorów w zakresie uzyskania uprawnień do obsługi koparkoładowarek, koparek i ładowarek jednonaczyniowych (klasa III)

Celem  jest przygotowanie uczestników do uzyskania kwalifikacji w zawodzie operatora maszyn oraz urządzeń roboczych, budowlanych i drogowych w zakresie III klasy uprawnień.

Cykl szkolenia nadzorowany jest przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego z Warszawy

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. z 2001 r. nr 118, poz. 1263).

Warunki przyjęcia na kurs:

- przynajmniej podstawowe wykształcenie,
- ukończony 18 rok życia,
- brak przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w kursie

Program zajęć obejmuje następujące zagadnienia:
- użytkowanie eksploatacyjne,
- dokumentacja techniczna,
- Bezpieczeństwo i higiena pracy
- podstawy elektrotechniki,
- silniki spalinowe,
- elementy hydrauliki,
- budowa koparek - ładowarek /koparek jednonaczyniowych/ładowarek jednonaczyniowych
- technologia robót,
- zajęcia praktyczne;

Kursy składają się z części teoretycznej 116h i praktycznej 60h, ogółem ( 176 h) i kończą się egzaminem przed komisją IMBiGS.

Po ukończeniu i zdaniu egzaminu państwowego słuchacze uzyskują uprawnienia państwowe wpisane w książeczkę operatora.
Wydawane uprawnienia w formie książki operatora danego typu maszyn są ważne bezterminowo.

Koszt 1 szkolenia – 1600 zł

Druga specjalność na tym samym kursie - 1500 zł


Wymagane dokumenty:
1. Wypełniona karta słuchacza.( do pobrania na naszej stronie)
2. Kserokopia Świadectwa ukończenia szkoły (co najmniej podstawowej).
3. Potwierdzenie na wniosku przez lekarza o braku  przeciwwskazań w wykonywaniu zawodu operatora danej specjalności, bądź zaświadczenie od lekarza

4. Opłata wpisowego w wysokości 100 zł (wliczona w cenę kursu); przed rozpoczęciem kursu


Warunkiem uzyskania uprawnień jest:
1. Ukończenie kursu.
2. Złożenie z wynikiem pozytywnym egzaminu przed Państwową Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Dyrektora Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego.

 

Całkowitą opłatę za kurs należy uiścić w przeciągu 7 dni od chwili rozpoczęcia kursu; gotówką bądź przelewem na konto:

Podlasko-Mazurski BS w Zabłudowie

41 8099 0004 0013 0853 3000 0010

 
Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu

Celem kursu zgodnie z § 10 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 lipca 2002 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. Nr 113, poz. 988, zmiana z 2003 r. Dz. U. Nr 192, poz. 1875) jest przygotowanie pracodawców, pracowników dla których praca dydaktyczna i wychowawcza nie stanowi podstawowego zajęcia, do realizacji zadań dydaktycznych i wychowawczych związanych z prowadzeniem praktycznej nauki zawodu dla uczniów i młodocianych pracowników.

Zgodnie z § 10 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 lipca 2002 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. Nr 113, poz. 988 ze zm.) kurs trwa 80 godzin
- 70 godzin - zajęcia z psychologii, pedagogiki i metodyki;
- 10 godzin - praktyka metodyczna

Kurs kończy się egzaminem wewnętrznym oraz wydaniem zaświadczenia ukończenia kursu wg. wzoru MEN.

Kurs pedagogiczny przeznaczony jest dla:

 • wykładowców kursów,
 • mistrzów oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu,
 • pracodawców, którzy chcieliby przyjmować stażystów i praktykantów w zakładach usługowych ( np. fryzjerskich, kosmetycznych, stolarskich i innych) oraz placówkach handlowych i zakładach produkcyjnych.

Uczestnikami kursu mogą być osoby posiadające min. wykształcenie średnie bądź zdany egzamin mistrzowski w zawodzie którego będzie nauczać.

Wymagania dla instruktorów praktycznej nauki zawodu to:

 • ukończony 18 rok życia
 • co najmniej tytuł mistrza w zawodzie, którego będą nauczać, lub w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, którego będą nauczać;

Uczestnicy kursu niemający tytułu mistrza w zawodzie:

 • ukończony 18 rok życia
 • świadectwo dojrzałości technikum lub szkoły równorzędnej albo świadectwo ukończenia szkoły policealnej lub dyplom ukończenia szkoły pomaturalnej lub policealnej i tytuł zawodowy w zawodzie pokrewnym do zawodu, którego będą nauczać, oraz co najmniej trzyletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać,
 • świadectwo dojrzałości liceum zawodowego i tytuł robotnika wykwalifikowanego lub równorzędny w zawodzie, którego będą nauczać oraz co najmniej czteroletni staż pracy w tym zawodzie nabyty po uzyskaniu tytułu zawodowego
 • świadectwo dojrzałości liceum ogólnokształcącego, liceum technicznego, technikum kształcącego w innym zawodzie niż ten, którego będą nauczać, lub średniego studium zawodowego i tytuł robotnika wykwalifikowanego lub równorzędny w zawodzie, którego będą nauczać, oraz co najmniej sześcioletni staż pracy w tym zawodzie nabyty po uzyskaniu tytułu zawodowego,
 • dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku (specjalności) odpowiednim dla zawodu, którego będą nauczać, oraz co najmniej trzyletni staż pracy w tym zawodzie nabyty po uzyskaniu dyplomu lub dyplom ukończenia studiów wyższych na innym kierunku (specjalności) oraz co najmniej sześcioletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać.

 

 

 

 • wykładowców kursów,
 • mistrzów oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu,
 • osób, którzy mając własną firmę, chcieliby zatrudnić uczniów na praktykę.
 • Uprawnia do przyjmowania stażystów i praktykantów w zakładach usługowych (np. fryzjerskich, stolarskich i innych) oraz placówkach handlowych (sklepach) i zakładach produkcyjnych.
Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 5